ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ

Λεπτομέρειες

Η ΑΚΤΩΡ, κατασκευαστική – τεχνική εταιρεία στην Ελλάδα με διεθνή παρουσία και έργα σε 25 χώρες, ανέθεσε στη Beyond Group την προβολή και παρουσίαση ενός σημαντικού έργου για το νησί της Ρόδου,
του φράγματος Γαδουρά.

  • Πελάτης: AKTOR Facility Management
  • Εργασία: Λογότυπο, τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο, παιδικό ενημερωτικό φυλλάδιο & κατασκευή ιστοσελίδας.